Over
ons

Stichting Rebelbass Foundation

De stichting Rebelbass Foundation is door Aïda opgericht om dat voort te zetten wat ze zelf in haar eigen leven onvermoeibaar heeft gedaan: grenzen tussen muziek, kunst, design, technologie en wetenschap met spiritualiteit en bewustwording opzoeken en zo nieuwe verbindingen tussen cultuur, wetenschap en mystiek tot stand brengen bij een breed en groot publiek. 

Op korte termijn lees je op deze website waar we het afgelopen half jaar aan gewerkt hebben en hopen we je te kunnen vertellen hoe we met ons eerste project invulling willen geven aan bovenstaande doelstelling.

ANBI | governance

Wat we doen

De grenzen tussen muziek, kunst, design, technologie en wetenschap met spiritualiteit en bewustwording op te zoeken met het doel nieuwe verbindingen tussen cultuur, wetenschap en mystiek tot stand te brengen bij een breed en groot publiek en daarmee de persoonlijke ontwikkeling en zingeving te stimuleren het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het eerste wapenfeit van de stichting is het realiseren van een installatie in de openbare ruimte die plek biedt aan spirituele verdieping en experiment, voor allerlei evenementen, zoals therapeutische sessies, voor ontspanning, voor (spelend) leren (met scholen), voor reflectie en verbinding. Onze roadmap daar naartoe ziet er als volgt uit:

2023

Op 15 januari openden we LABYRINT in het Philips de Jonghpark. Sindsdien zijn we de trotse ‘eigenaar’ van dit levende kunstwerk van en voor de stad (en dragen we de verantwoordelijkheid voor het onderhoud).

In 2023 heeft de stichting VOLST gevraagd een ontwerp te maken voor een audioplatform dat gebruikt kan worden om audiolagen toe te voegen aan het labyrint. De ontwikkeling is in volle gang en op schema om nog in 2023 in gebruik genomen te worden.

Daarnaast ondersteunen we vanaf 2023 initiatieven die het labyrint onderdeel wil laten zijn van eigen activiteiten op locatie.

2024 > 

Na de realisatie van het digitale platform gaat de Rebelbass Foundation elk jaar een geluidskunstenaar uitnodigen om een nieuwe audiolaag toe te voegen aan LABYRINT.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder.

Verslagdocumenten

In het opstartjaar 2021 werken wij hard aan een degelijk onderbouwd beleidsplan met realistische financiering. Jaarlijks zullen wij een activiteitenverslag met financiële verantwoording aanleveren en op deze plek beschikbaar stellen.

Facts & Figures

statutaire naam:
Stichting Rebelbass Foundation

postadres:
Bredalaan 22
5652 JE Eindhoven

KvK: 83135820
RSIN:  8627 44 313
BTW: NL 8627 44313 B01
IBAN: NL91 RBRB 8835 3804 56

Bestuur (19-7-2021)

Ron van der Sterren (voorzitter)
Joel Hemmen (secretaris)
Bert van Doorn (penningmeester)

 

Verantwoording