Rebelbass Foundation is een stichting met een culturele ANBI status

Stichting Rebelbass Foundation

RSIN nr: 8627 44 313

Wat we doen

De grenzen tussen muziek, kunst, design, technologie en wetenschap met spiritualiteit en bewustwording op te zoeken met het doel nieuwe verbindingen tussen cultuur, wetenschap en mystiek tot stand te brengen bij een breed en groot publiek en daarmee de persoonlijke ontwikkeling en zingeving te stimuleren het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het eerste wapenfeit van de stichting is het realiseren van een installatie in de openbare ruimte die plek biedt aan spirituele verdieping en experiment, voor allerlei evenementen, zoals therapeutische sessies, voor ontspanning, voor (spelend) leren (met scholen), voor reflectie en verbinding. Onze roadmap daar naartoe ziet er als volgt uit:

Q1/Q2 2021

In amper twee maanden zijn we van eerste uitgesproken wild idee naar een inhoudelijk sterk concept en opgerichte stichting met een startbudget en een bestuur. We voerden als team van vrijwilligers gesprekken met makers, kunstenaars en andere uitvoerders. Al deze input heeft ons veel vertrouwen en energie gegeven om door te zetten en in deze tweede fase op korte termijn voldoende financiële middelen te organiseren voor de verwezenlijking ervan.

Q3 2021

Er wordt nu hard gewerkt aan het realiseren van de benodigde financiering en aan de verdere uitwerking van de inhoudelijke toegevoegde lagen aan de installatie. Daarnaast werkt een klein team van betrokkenen nu al aan de verdere planning en benodigde voorbereidingen noodzakelijk voor de uitvoering, waaronder de voorbereidingen van het benodigde platform. Deze projectaanvraag is een essentiële pijler onder het totale plan.

Q4 2021

Eind 2021 zullen de uitvoeringswerkzaamheden ingepland worden, afhankelijk van de voortgang van de financieringsronde.

2022

Begin 2022 is de installatie een feit en is de toegevoegde dimensie actief. De stichting Rebelbass Foundation zorgt voor het onderhoud en ontplooit aanvullende initiatieven om de locatie blijvend te activeren.

Huidige bestuursleden (22-6-2021)

Aïda Spaninks, voorzitter
Ron van der Sterren, secretaris
Bert van Doorn, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder.

Verslagdocumenten

In het opstart jaar werken wij hard aan een degelijk onderbouwd plan met realistisch financieringsplan. Jaarlijks zullen wij een activiteitenverslag met financiële verantwoording aanleveren en op deze plek beschikbaar stellen.

Stichting Rebelbass Foundation